Referenza: 635/1998/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/02/2002
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
PACE RAYMOND C.
Partijiet
BRIFFA REUBEN ET vs MALLIA JOSEPH ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
BEJGH, AZZJONI WAHDA BAZATA FUQ DIFETT MOHBI U KWALITA` DIFFERENTI MINN DIK PATTUWITA - BEJGH, DOVER TAX-XERREJ LI JAGHMEL ACCERTAMENTI - BEJGH, KWALITA` PATTUWITA RIMEDJU DISPONIBBLI - BEJGH, MA JISTGHUX JINTALBU DANNI F`KAZ TA` NUQQAS TA` KWALITA` PATTUWITA - BEJGH, MHUX TAL-KWALITA` PATTUWITA - BEJGH, RIMEDJI DISPONIBBLI LIX-XERREJ
Fil-Qosor
L-azzjoni redhibitoria jew aestimatoria taghti garanzija lix-xerrej ghal difett latenti jew mohbi ezistenti fil-mument tal-bejgh fl-oggett mertu tal-bejgh u xiri, mentri min-naha l-ohra l-azzjoni abbazi tal-artikolu 1390 titratta dwar il-fatt li l-oggett mertu tal-bejgh ma jkunx skond kif miftiehemjew pattwit, li ovvjament ma jimportax u ma jfissirx li tali oggett ikun fih xi difett.

Ma jistax ikun guridikament korrett li azzjoni wahda tigi bazata kemm fuq difetti mohbija kif ukoll fuqallegazzjoni ta` nuqqas ta` kwalita` pattuwita fil-haga mibjugha, u dan stante li l-istess azzjonijiet jittrattaw zewg tipi ta' azzjonijiet ben differenti u distinti minn xulxin, u liema azzjonijietma humiex konfondibbli.

Huwa dover tax-xerrej li jaghmel l-accertamenti dovuti qabel il-bejghspecjalment jekk ikollu xi dubju dwar kwistjoni essenzjali ghall-bejgh.

L-azzjoni ibbazata fuq l-artikolu 1390 tal-Kap 16, tirrikjedi li jekk il-venditur jikkonsenja haga mhux tal-kwalita` pattwita jew mhux bhal kampjun li fuqu l-vendita tkun saret, il-kumpratur jista' jaghzel jew li jirrifjuta l-haga u jitlob id-danni, jew li jirceviha bi tnaqqis fil-prezz fuq stima ta' periti u din l-azzjoni hija preskrivibbli b'eghluq is-sentejn mill-bejgh.

Ir-rimedju tad-danni mhux kontemplatfil-ligi.

Fl-ambitu ta' azzjoni naxxenti minn bejgh, fejn l-unici azzjonijiet li huma disponibbli ghall-kompratur huma l-azzjoni dwar il-pacifiku pussess u difett latenti skond l-artikolu 1427u l-azzjoni fuq indikata li l-oggett mhux tal-kwalita` pattwita abbazi tal-artikolu 1390 tal-Kap 16.

L-opinjoni preponderanti hija fl-ambitu tal-kuntratt ta` bejgh japplikaw regoli specjali lighandhom ghalhekk jipprevalu ghad-disposizzjonijiet generali li jirregolaw il-kuntratti; u li la darba l-ligi stess iddeterminat l-effetti tal-vizzji, m'ghandhomx jigu moghtija lix-xerrej, drittijiet, u lil venditur imposti oneri, akbar minn dawk indikati bil-ligi.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni