Reference: 316/1998/1

Judgement Details


Date
10/10/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
HAMILTON NORMAN PRO ET NOE vs FALZON MICHAEL PRO ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LIBELL, ANIMUS INIURIANDI - LIBELL, QARREJ ORDINARJU - LIBELL, UMORISMU
Summary
F'materja ta' libell mhux dak li seta' talvolta kellu f'rasu min kiteb l-artikolu li jghodd, imma dak li fil-fatt kiteb, ghax dak jaqra l-qarrej.

Id-domanda ma tirrigwardax x'seta haseb il-libellant. Huwa rilevanti biss dak li persuna ragjonevoli, li kienet taf bic-cirkostanzi li fihom il-kitba giet ippubblikata, kienet tifhem bhala tifsira ta` dik il-kitba.

Persuna ma tistghax tithalla taghmel hsara lir-reputazzjoni ta` persuna ohra b'cajta. Pero' jekk huwa evidenti li dak li jkunqed jintqal jinghad semplicement b'cajta ma jkun hemm ebda hsara u konsegwentement ma jkun hemm ebda lok ghal azzjoni ta` libell. Il-kwistjoni kollha tirrisolvi ruhha fil-fatt jekk ic-cajta kienetx qed tigi apprezzata mill-qarreja jew mill-libellant biss.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info