Reference: 15/2010

Judgement Details


Date
18/01/2012
Court
LAND ARBITRATION BOARD
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
B & B PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED vs KUMMISSARJU TA' L-ARTIJIET
ECLI
ECLI:MT:LAB:2012:71872
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Summary
Illi dan kien kaz dwar esproprjazzjoni ta' proprieta u il-Qorti irrimarkat li kif qiesu l-periti teknici mahtura mill-Bord, il-proprjeta` kienet toffri “potenzjal akbar ta' zvilupp” minhabba d-daqs taghha, u ma ratx illi l-istima accettata mill-Bord kienet irragonevoli jew irreali. Il-Qorti rribadiet il-punt illi f'materja ta' natura teknika trid, sa certu punt, taghti affidament lill-opinjoni ta' persuni mharrga fil-materja, u dan sakemm ma jitressqux argumenti u veduti li serjament ipoggu fid-dubbju dak li jghidu n-nies teknici fil-materja. Li tghid biss li l-istima hija wahda esagerata mhux bizzejjed biex tiskossa l-opinjoni studjata ta' membri teknici mahtura mill-istess Bord biex jassistuha fl-indagini taghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info