Reference: 19/1995/1

Judgement Details


Date
15/01/2002
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
BONGAILAS MARCO vs MAGRI JOHN ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ACTIO PAULIANA, XERREJ FUQ KONVENJU JIKKWALIFIKA BHALA KREDITUR - KONVENJU, XERREJ HUWA KREDITUR GHALL-FINIJIET TAL-ACTIO PAULIANA
Summary
L-effett principali tal-obbligazzjoni ta' dak li wieghed li jbiegh fuq konvenju hu li jaghmel il-bejgh. Jekk kien hemm xi mod legali li dan seta' jirrejalizza ruhu l-venditur kellu d-dritt li jesigibil-mezzi kollha disponibbli ghalih fil-ligi li dak li gie lilu mwieghed jinghatalu. Wiehed minn dawn ir-rimedji hija l-actio pauliana. Dan ir-rimedju moghti b'mod generiku u komprensiv lil kull minkien kreditur biex jesigi dan li kien lilu dovut, kellu japplika ghal min kellu favur tieghu wieghda ta' bejgh li certament kienet tikkreja obbligazzjoni fil-konfront tieghu.

L-obbligu ghall-hlas tad-danni mill-accettant iqum jekk il-bejgh ma jkunx jista' jsir mhux biss ghaliex materjalmentdan ma jkunx ghadu possibbli imma wkoll ma jkunx ghadu possibbli bl-applikazzjoni tar-rimedji guridici disponibbli lill-kompratur prospettiv tramite l-azzjonijiet gudizzjarji lilu kompetenti fosthom l-actio pauliana.

L-iskop tal-actio pauliana huwa li l-kreditur jitpogga fil-kondizzjoni li kien fiha qabel ma kien sehh l-att frawdolent a dannu tieghu. Ghalhekk l-effett tal-azzjoni huwa wiehed restitutorju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info