Reference: 188/2001/1

Judgement Details


Date
11/02/2002
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
VELLA PATRICK
Parties
IL-PULIZIJA (SPT.) ALEX. MIRUZZI vs ZAMMIT ANTHONY
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ARMI TAN-NAR, GARR F`TOROQ SEKONDARJI - ARMI TAN-NAR, GARR TA`
Summary
Ir-Regolament 9 (4), ta' l-Avviz Legali 146/93 kif mibdul u sostitwit bl-Avviz Legali 207 tat-2000,jghid li ebda persuna ma ghandha ggorr arma tan-nar, sew jekk ikkargata jew le, li ma tkunx qedha fl-ghata taghha, jew tispara xi arma ohra tan-nar, waqt li tkun anqas minn 200 metru minn kwalunkwe belt jew rahal, jew f'postijiet ohra abitati, jew anqas minn 50 metru minn toroq principali w arterji,bil-proviso li f'kaz ta' toroq sekondarji u moghdijiet fil-kampanja, din id-distanza ma tapplikax.Dan ifisser, mela, li meta si tratta ta' triq sekondarja fil-kampanja, bhal ma kienet fil-kaz in ezami, m'hemmx aktar kwistjoni ta'distanzi. Dan kjarament ifisser li f'toroq bhal dawn, huwa eskluz uprojbit ghall-kollox b'mod tassattiv li xi hadd igorr arma tan-nar, jew ikollu taht il-kontroll u pussess tieghu arma tan-nar, li ma tkunx fl-ghata taghha, irrespettivament jekk kienetx ikkargata jewle.

N.B. Dan ir-ragunament gie sussegwentement michud f'sentenza tal-Qorti ta' l-Appell SedeInferjuri fl-ismijiet Il-Pulizija v. Godwin Camenzuli (AKI 259/02 JGD - 23/01/2003)
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info