Reference: 692/1995/1

Judgement Details


Date
31/01/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
MIFSUD FELIX NOE vs CAMILLERI FAVA JOSEPH NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KOMPENSAZZJONI, AMMISSJONI TAD-DEJN - KOMPENSAZZJONI, META TISTA` SSIR
Summary
It-tpacija ssir minghajr ma jkunu jafu d-debituri jekk ikunu jezistu zewgt' idjun fi zmien wiehed, ud-djun jinqatlu wiehed bl-iehor sa fejn ikunu ndaqs. It-tpacija ssir biss bejn zewgt' idjun li jkollhom somma ta' flus li jkunu it-tnejn likwidi u li jistghu jintalbu.

L-eccezzjoni ta' tpacijafiha nnfisha tammonta ghall-ammissjoni tad-debitu u li dan id-debitu huwa dovut, biss ma ghandux jithallas ghax huwa pacut minn ammont iehor dovut mill-kreditur

Ma jistax ikun hemm kompensazzjoni meta z-zewg debiti ma jkunux likwidi u esigibbli. U ghalkemm il-likwidita ta' zewg krediti m'hixestrem essenzjali ghall-kompensazzjoni gudizzjali, b'danakollu, meta l-likwidazzjoni tal-kreditu dedott b'kompensazzjoni mhux facli u ma tistax issir malajr. Din il-kompensazzjoni m'ghandhiex tigi facilment accettata mit-tribunali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info