Reference: 1733/1992/1

Judgement Details


Date
14/01/2002
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
ABELA JOSEPH vs CASSAR FRANCIS ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, DEKORRENZA TAL-PRESKRIZZJONI F`KAZ TA` DANNI STRUTTURALI - DANNI, MINN META TIBDA TIDDEKORRI L-PRESKRIZZJONI - PRESKRIZZJONI, CONTRA NON VALENTEM AGERE NON CURRIT PRESCRIPTIO - PRESKRIZZJONI, DEKORRENZA F`KAZ TA` DANNI STRUTTURALI - PRESKRIZZJONI, INTERRUZZJONI TA` - PRESKRIZZJONI, MIN JISTA` JIRRINUNZJA L-PRESKRIZZJONI - PRESKRIZZJONI, MINN META JIBDA JIDDEKORRI Z-ZMIEN - PRESKRIZZJONI, RINUNZJA GHAL
Summary
Meta d-debitur jirrikonoxxi d-dejn wara li l-preskrizzjoni tkun gja' kompjuta allura dan l-att jgibmieghu rinunzja ghall-istess preskrizzjoni u din bhal fil-kaz ta' interruzzjoni tkun tista' terga' tibda mixja mill-gdid. Gie wkoll ritenut illi r-rinunzja ghall-preskrizzjoni hija aljenazzjoni favuril-kreditur tad-dritt akkwistat mid-debitur. F'kaz fejn it-terminu preskrittiv ikun gja' iddekorrawiehed ma setax jitkellem strettament minn interruzzjoni ta' perjodu preskrittiv imma ta' rinunzjaghall-perjodu preskrittiv gja' akkwistat. Fil-konfront tad-debitur l-effetti prattici jkunu tista'tghid l-istess.

Kemm l-interruzzjoni tal-perjodu preskrittiv li jkun ghadu qed jiddekorri kifukoll ir-rinunzja ghad-dritt akkwistat bl-estinzjoni tal-preskrizzjoni wara d-dekors tal-perjodu, jimportaw biss stadju fir-relazzjonijiet bejn il-kreditur u d-debitur u mhux bejn il-kreditur u terzi. Huwa biss id-debitur li jista` jinterrompi l-perjodu preskrittiv ghaliex kien biss kontra tieghuli kien qieghed jiddekorri. Kien ukoll biss id-debitur li seta' jirrinunzja ghad-dritt li kien akkwista bid-dekorriment tal-perjodu preskrittiv kontra l-kreditur tieghu ghaliex kien biss hu u mhux it-terz li kien akkwista jedd li seta' jirrinunzja ghalih.

F'materja ta' perkolazzjoni ta' ilmau umdita' fejn il-hsara timmanifesta ruhha ferm bil-mod ma kienx facli biex wiehed jistabbilixxi meta effettivament id-danneggjat seta' japprezza l-gravita' tal-problema u f'kull kaz f'sitwazzjoni bhal din id-decizjoni tal-Qorti kellha tiffavorixxi lill-persuna kontra min tkun qieghda tiddekorri l-preskrizzjoni. Dan ukoll anke bl-applikazzjoni tal-principju "contra non valentem agere non curritprescriptio.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info