Referenza: 692/1999/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
04/01/2002
Qorti
CONSTITUTIONAL
Ġudikatura
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Partijiet
ELLUL GODFREY vs AVUKAT GENERALI
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, ARREST ILLEGALI - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, ARREST LI JSIR TARDIVAMENT - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, ARTIKOLU 27 TAL-ORDINANZA DWAR IL-MEDICINI PERIKOLUZI - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, DRITT GHALL-LIBERTA` U GHAS-SIGURTA` TAL-PERSUNA - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, KRITERJI GHALL-LIKWIDAZZJONI TA` KUMPENS - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, LIBERTA` PROVVIZORJA - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, PRIVAZZJONI TA` KURA MEDIKA LIL DETENUT - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, TRATTAMENT INUMAN JEW DEGRADANTI
Fil-Qosor
L-art. 27 tal-Kap. 101 ma jhallix li min ikun mixli b'reat taht dik il-ligi jinghata helsien mill-arrest qabel ghoxrin jum, jew qabel ma tinghalaq il-kumpilazzjoni.

Dan l-Artikolu ghandu il-konsegwenza negattiva u anti kostituzzjonali illi ghal zmien statutorjament prefiss ma jhallix li l-Qorti tqis talba ghal beneficcju tal-helsien mill-arrest qabel ma jghaddi tali zmien u ghalhekk gie dikjarat li jikser is-subinciz 3 tal-Artikolu 5 tal-Konvenzjoni Ewropeja.

Il-fatt li arrest isirferm wara li l-pulizija tkun gabret bizzejjed provi biex twettqu ma jirrendix di per se dak l-arrest wiehed illegali. Xorta wahda huwa mehtieg li jsir ezami jekk dak l-arrest ikunx sar bis-sahha tal-ligi u taht suspett ragjonevoli. Jekk jikkonkorru dawn l-elementi l-arrest ikun legali.

Metajinghata kumpens finanzjarju ghal vjolazzjoni ta` dritt fondamentali, dak il-kumpens kellu jirrifletti l-kostatazzjoni li kien hemm il-ksur tad-dritt fondamentali tar-rikorrent kif espress fid-decide.Naturalment hu veru wkoll li mhux kull ksur tad-dritt fondamentali hu tal-istess gravita'. Il-kumpens finanzjarju kellu jkun wiehed rejalistiku u aggornat mal-valur tal-flus.

Jekk ir-rikorrentkien jehtieg kura fl-Isptar u din il-kura ma nghatatlux, mela kien assoggettat ghal trattament inuman. L-allegazzjoni tat-trattament inuman kellha tigi provata fit-termini ta' dawk l-elementi kostituttivi tieghu li gew elaborati fil-gurisprudenza kostanti tal-Qorti Ewropeja u anke ta' dawk nostrani. Is-semplici fatt li Qorti tkun ordnat li r-rikorrent jinzamm l-isptar u dak l-ordni ma jkunx gie obdut per se ma jammontax ghal prova sufficjenti ta` trattament inuman.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni