Reference: 16/00

Judgement Details


Date
04/02/2002
Court
CRIMINAL
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs MARIO SGHENDO
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DROGA, PROBATION ORDER - PROBATION ORDER, DISKREZZJONI TAL-QORTI
Summary
Ebda Qorti ta' Gustizzja Kriminali ma ghandha timminimizza l-gravita` tal-abbuz ta' droga, anke jekkdin tkun il-cannabis u mhux xi droga ohra bhall-erojina jew il-kokajina. Il-Qorti kienet tkun propensa li tapplika xi wiehed mill-provvedimenti tal-Att dwar il-Probation tal-Hatjin li kieku hawn si tratta ta' xi tifel zghir jew zaghzugh, mohhu fuq ir-rih, li fettillu ghall-darba jew darbtejn jesperimenta bil-cannabis - ghalkemm din il-Qorti hi tal-ferma konvinzjoni illi kieku certi zghazagh li jinqabdu bid-droga cannabis jintwerew mill-ewwel u bla titubazzjoni kif inhi cella tal-habs ghal ftitgranet u jinghataw ghajnuna immedjata ghal xi malaggustament fil-hajja socjali taghhom, hafna minnhom zgur ma jigradwawx ghall-erojina u l-kokajina kif, sfortunatament, spiss jigri.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info