Reference: 74/1997/1

Judgement Details


Date
23/02/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
FILLETTI JOSEPH A.
Parties
MIZZI ESTATE LTD. vs SCHEMBRI ALFRIDA
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, RIPREZA GHALL-SKOPIJIET KUMMERCJALI - LOKAZZJONI, RIPREZA MINHABBA BZONN TAS-SID - LOKAZZJONI, SULLOKAZZJONI - LOKAZZJONI, UZU TAL-FOND LOKAT MILL-FAMILJARI TAL-INKWILIN
Summary
Ma hemm ebda sullokazzjoni jekk inkwilin ta` garage li jkun qed igwadi mill-protezzjoni tal-Kap. 69tal-Ligijiet ta` Malta jippermetti lil membru tal-familja tieghu li jkun residenti mieghu li jqieghed il-karozza privata tieghu hemmhekk.

Ghalhekk ma hemm ebda vjolazzjoni jekk jirrizulta li l-inkwilin ikun zamm il-jeddijiet tieghu b'mod reali u mhux fittizju, baqa` jhallas il-kera f`ismu regolarment u l-uzu tal-garaxx baqa' jsir ghall-uzu u konvenjenza tieghu, avolja jkun ta` permess lil bintu, li tkun residenti mieghu, sabiex zzomm fih vettura appartenenti lilha.

Ma tinghatax ripreza fuq il-bazi tal-bzonn tas-sid meta l-iskop ikun wiehed ta' spekulazzjoni kummercjali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info