Reference: 707/1999/1

Judgement Details


Date
25/01/2002
Court
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Judiciary
ARRIGO NOEL V.
Parties
SCHEMBRI JOSEPH ET vs ONOR PRIM MINISTRU ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, ARTIKOLU 46 TAL-KODICI CIVILI U ARTIKOLU 470 TAL-KAP. 12 TAL-LIGIJIET TA` MALTA
Summary
L-Artikolu 46 tal-Kodici Civili u l-Artikolu 470 tal-Kap. 12 tal-Ligijiet ta` Malta huma intizi li jaghtu l-fakolta` lill-Qorti li tipprovdi dwar min fost il-mizzewgin li jkunu koinvolti fi procedurigudizzjarji ghal separazzjoni personali ghandu joqghod fid-dar matriminjali bl-eskluzjoni tal-konjugi l-iehor pendente lite.

Dawn l-Artikoli ma jilledux id-drittijiet fundamentali izda huma mizuri necessarji u vitali, fejn jirrikorru l-elementi li ghandhom iwasslu ghalihom, ghall-harsien tas-sahha u tal-morali sew tal-familja, sew tat-tfal minuri fejn ikun hemm l-istess tfal minuri.

Dawn id-disposizzjonijiet l-anqas ma huma diskriminatorji jew jammontaw ghal trattament inuman u degradanti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info