Reference: 1641/1999/1

Judgement Details


Date
23/02/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
FILLETTI JOSEPH A.
Parties
ATTARD GIALANZE ANTONIA vs BORG RITA
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
ECCEZZJONIJIET, PAGAMENT PER SALDO - TRIBUNAL GHAL TALBIET ZGHAR, ECCEZZJONI TA` PAGAMENT PER SALDO - TRIBUNAL GHAL TALBIET ZGHAR, KOMPETENZA RATIONAE VALORIS
Summary
Meta l-konvenut jeccepixxi l-pagament per saldu, dana jimplika li kemm-il darba hemm nuqqas ta' qbil dwar xi hlasijiet li saru ezattament akkont tas-somma shiha oltre l-bilanc mitlub, allura jfisserli l-ammont kollu jkun qieghed jigi mess in dubbju ossija kkontestat u mhux dak il-bilanc biss li l-attur jidhirlu li kien ghad baqa' dovut. Dan ifisser ukoll li l-kontestazzjoni tista` tezorbita mill-kompetenza guridika assenjata bil-ligi lit-Tribunal ghal Talbiet Zghar kemm-il darba dak l-ammontshih ikun in eccess ta` l-ammont li jaqa` fil-kompetenza tat-Tribunal.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info