Referenza: 367/1993/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
09/02/2001
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Partijiet
SAMMUT JOSEPHINE ET vs AGIUS LORENZO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
CITAZZJONI, EKWIPOLLENZA - CITAZZJONI, KAWZALI TA` - CITAZZJONI, KJAREZZA TAL-OGGETT U R-RAGUNI TAT-TALBA - CITAZZJONI, PARAMETRI TA` - PROVA, DAK LI JINGHAD WAQT IT-TRATTAZZJONI DA PART TAD-DIFENSURI TAL-PARTIJIET MA JAMMONTAX GHAL PROVA - PUSSESS, DI FATTO - PUSSESS, LEGALI - PUSSESS, META PERSUNA MA JKOLLIEX IL-PUSSESS FIZIKU TA` OGGETT - PUSSESS, TRAZMISSJONI CAUSA MORTIS
Fil-Qosor
Il-principju li johrog mid-decizjoni tal-prim'istanza huwa li l-kawzali tad-domanda hija dik li hemmespressa fic-citazzjoni u ma tistax tigi mibdula u mhux lecitu li l-kawza tigi maqtugha fuq kawzalidifferenti minn dik espressa fic-citazzjoni.

Il-Qrati taghna accettaw biss il-kriterju ta' l-ekwipollenza fil-kazijiet fejn il-kawzali ma tkunx espressa sew fic-citazzjoni, imbaghad tirrizultamid-dokumenti jew mid-dikjarazzjonijiet fil-kaz ta' kawzali aktarx imfissra lakonikament.

Dak li jinghad mid-difensuri fit-trattazzjoni orali jew skritta ma jikkostitwixxix prova u ghalhekk il-partijiet ma jistgux fit-trattazzjoni taghhom jaghmlu provi u jgibu difizi li ma tqajjmux waqt il-kawza.

Il-Qorti tal-appell ikkonsidrat li l-artikolu 530(1) tal-Kodici Civili li jipprovdi li:"Pussess jissokta li jedd fil-persuna tas-successur b'titolu universali". Sabiex tigi stabilita t-trazmissjoni causa mortis tal-pussess irid ikun hemm prova certa, univoka u guridikament korretta illi l-persuna li tigi mill-werriet succedut verament kellu l-pussess tal-fond.

L-artikolu 524(1) tal-Kodici Civili jipprovdi li l-pussess huwa d-detensjoni ta' haga korporali jew id-tgawdija ta'jedd li taghhom tista' tinkiseb il-proprjeta' u li wiehed izomm jew jezercitah bhala tieghu nnifsu.Detenzjoni ta' haga korporali timporta kjarament il-fatt fiziku u materjali tal-pussess. Minn jallega l-pussess legali jrid jipprova xi forma ta` titolu li jaghtih dak il-pussess legali.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni