Reference: 413/1988/1

Judgement Details


Date
09/02/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
CAMILLERI BENJAMIN NOE vs DEBATTISTA CHARLES NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
PROVA, META RAPPORT PERITALI JISTA` JIGI SKARTAT - PROVA, RAPPORT PERITALI - PROVA, TALBA GHALL-HATRA TA` PERITI FL-APPELL
Summary
Rapport peritali jikkostitwixxi prova u bhala tali jista' jigi skartat mill-Qorti. Dan pero' mhux leggerment jew kapriccjosament imma biss jekk tirrizulta raguni valida mill-atti. Bhala regola hu ormai stabilit anke fil-gurisprudenza illi l-Qorti ma kellhiex tiskarta u twarrab opinjoni ta' perit tekniku minnha nominat ghaliex dik, kif inghad, ir-relazzjoni peritali tikkostitwixxi element ta' prova importanti jekk mhux determinanti li kellu jifforma l-gudizzju tal-gudikant. Talba ghall-hatra ta` periti maghmula lill-Qorti tal-appell tfisser talba sabiex jitresqu provi godda u ghalhekk tali talba hija soggetta ghar-regoli dwar il-produzzjoni tal-provi fl-istadju tal-appell.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info