Reference: 932/1997/1

Judgement Details


Date
04/10/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R.
Parties
BANK OF VALLETTA PLC vs GOLLCHER FRANK NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BENEFICCJU TAL-ESKUSSJONI, DISPONIBILITA` TA` - ECCEZZJONIJIET, ECCEZZJONI LI TATTAKKA ECCEZZJONI TA` KONVENUT IEHOR FIL-KAWZA MHIX AMMISSIBBLI - GARANZIJA SOLIDALI - GARANZIJA, GARANTI SOLIDALI MHUX MISTENNI LI JIDHOL FL-OBBLIGI TAD-DEBITUR PRINCIPALI BHALA ELEMENT NECESSARJU TAL-GARANZIJA
Summary
Il-beneficcju tal-eskussjoni ma jghoddx meta il-garanti ikun obbliga ruhu in solidum mad-debitur principali (Art. 1395(b) Kap. 16) u meta d-debitur principali jkun sar mhux solvibbli (Art. 1395(d) Kap. 16).

M'huwiex mistenni li l-garanti jidhol fit-twettiq tal-obbligazzjoni tad-debitur ewlieni, bhala element siewi tal-garanzija li huwa jkun intrabat biha. B'hekk direttur ta' socjeta' li jkun intrabat bhala garanti solidali taghha ma jistghax jeccepixxi illi hu ma kellu ebda kontroll fuq id-direzzjoni ta' dik is-socjeta' sabiex jinheles mill-garanzija.

Mhux kompitu ta' konvenut lijeccepixxi dwar is-siwi ta' att gudizzjarju mressaq minn konvenut iehor. Imkien fil-ligi procedurali ma jidher li eccezzjoni bhal din tista' titqies fil-parametri precizi tal-artikolu 789 tal-Kap 12.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info