Referenza: 1152/1986/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
20/02/2001
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V., CARUANA DEMAJO GIANNINO
Partijiet
VELLA ALPHONSE MARIA ET NOE vs MALLIA CARMELO SIVE CHARLES
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
AZJENDA KUMMERCJALI, LOKAZZJONI TA` - AZJENDA KUMMERCJALI, NATURA KUMMERCJALI - AZJENDA KUMMERCJALI, NATURA MOBILJARI - AZJENDA KUMMERCJALI, PATT KOMMISSORJU - LOKAZZJONI, RILOKAZZJONI TACITA
Fil-Qosor
L-Artikolu 1536 tal-Kap 16 jipprovdi li jekk, meta jaghlaq iz-zmien tal-kiri, il-kerrej jibqa' u jigi mholli fit-tgawdija tal-haga mikrija lilu, jinghadd li l-kiri gie mgedded taht l-istess kondizzjonijiet u bl-istess jeddijiet u obbligi, ghal zmien meqjus kif jinghad fl-artikolu 1532, minbarra ghaldak li hu raba, illi l-kiri tieghu jinghadd imgedded ghaz-zmien li hu mehtieg ghall-gabra tal-frottijiet ta' sena: Izda, jekk il-kera jithallas b'rati, il-kiri, hlief fil-kaz ta' raba, jinghadd imgedded ghaz-zmien tal-hlas ta' rata wahda.

L-Artikolu 1532 (a) tal-Kap. 16 jipprovdi li l-kiri ta' bini jew ta' haga mobbli jitqies maghmul ghal zmien li ghalih hu meqjus il-kera, jigifieri, ghalsena, jekk il-kera jkun gie miftiehem tant fis-sena; ghal xahar jekk il-kera jkun gie miftiehem tant fix-xahar; ghal gurnata, jekk ikun gie miftiehem tant kull jum.

L-Artikolu 1537 tal-Kap. 16 jipprovdi li "Meta sid il-kera jkun ta avviz lill-kerrej biex ihalli l-haga luq taz-zmien tal-kiri, il-kerrej ma jistax jeccepixxi t-tigdid tacitu tal-kiri, kif jinghad fl-ahhar artikolu qabel dan,lanqas jekk ikun issokta fit-tgawdija tal-haga."

L-Artikolu 1568 tal-Kap. 16 jipprovdi illi:"Izda, ghal dak li hu bini, meta z-zmien tal-kiri hu prezunt kif jinghad fl-artikolu 1532, il-kiri ma jispiccax bl-eghluq taz-zmien kemm-il darba sid il-kera ma jaghtix avviz lill-kerrej, jew dan lildak, mill-anqas xahar qabel, jekk iz-zmien prezunt tal-kiri hu ghal sena, jew hmistax-il gurnata qabel, jekk dan iz-zmien hu ghal anqas minn sena."

L-universitas ta' dak li jikkonprendi l-avvjament huwa kkonsidrat fil-gurisprudenza taghna ta' natura mobiljari u mhux immobiljari u ghalhekk mahemmx ghalfejn isir b'kitba privata ai termini tal-Artikolu 1233 (e) tal-Kodici Civili.

Azjenda kummercjali ma hijiex haga immobbli izda ghandha natura mobbiljari.

L-Artikolu 1068 tal-Kodici Civili jipprovdi illi: "Il-kondizzjoni resoluttiva tinghad dejjem bhala li giet maghmulha fil-kuntratti bilaterali, fil-kaz li wahda mill-partijiet tonqos ghall-obbligazzjoni taghha."

Kirja ta' avvjament hija ta' natura kummercjali u allura japplika l-Artikolu 117 tal-Kodici tal-Kummerc, Kapitolu 13 tal-Ligijiet ta' Malta: fil-kuntratti kummercjali, il-kondizzjoni resoluttiva tacita msemmija fl-Artikolu 1068 tal-Kodici Civili tholl il-kuntratt ipso iure, u l-Qorti ma tistax taghti zmien lill-konvenut sabiex jigi mehlus mill-mora.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni