Referenza: 80/1996/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/12/2001
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
SAID PULLICINO JOSEPH, FILLETTI JOSEPH A., DEPASQUALE FRANCO
Partijiet
FALZON GEORGE vs CAMILLERI JOSEPH ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ACTIO SPOLII, KWISTJONIJIET DWAR TOLLERANZA MA JISGHUX JIGU KKUNSIDRATI - ACTIO SPOLII, KWISTJONIJIET LI JISTGHU JIGU KONSIDERATI MILL-QORTI - ACTIO SPOLII, NATURA TA`
Fil-Qosor
Kwistjoni ta' tolleranza m'ghandhiex normalment tigi ezaminata f'azzjoni ta` spoll.

L-indagnili trid issir f'azzjoni ta' spoll hija wahda limitatissima, rigoruza u skarna li ma tinsab f'ebda legislazzjoni ohra u li din l-azzjoni hija koncepita bhala azzjoni rapida u effikaci ghall-iskop li ma thalli 'l hadd jiddisturba stat ta' fatt arbitrarjament u hija intiza unikament biex iggieghel lill-konvenut li jerga' jqieghed il-haga fl-istat li kienet qabel ma ddisturbaha, u daqshekk biss.

Ghalkemm hu minnu li anki azzjoni ta' spoll tista' tkun materja ta' deliberazzjoni legali tibqa'impregudikata pero` r-regola li kawza ta' spoll hija essenzjalment azzjoni possessorja u mhux ammissibbli ghal xi parti li tidhol fil-petitorju biex tiggustifika l-agir spoljattiv kommess minnha.

Illi n-natura ta' l-azzjoni ta' spoll hija proprju biex tevita li wiehed jiehu l-ligi b'idejh; mhux eskluz li l-konvenut jista' jkollu dritt legali ghall-pretensjoni tieghu li l-attur ma ghandux jedd jibqa` jaghmel dak li jkun qed jaghmel; biex jiehu dan l-allegat dritt il-ligi taghtih ridemji cari; il-ligi ma tridx pero` li wiehed ibiddel l-istat ta' fatt kontra l-volonta` ta' dak li jkun qedigawdi mill-posizzjoni attwali. Ghalhekk giet imdahhla fil-ligijiet taghna "l-istituzzjoni" apposita biex proprju tirregola din il-materja u thalli l-pronunzjament finali jinghata wara li jsiru d-debiti konsiderazzjonijiet f'kawza differenti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni