Referenza: 202/1993/2

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/12/2001
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
SAID PULLICINO JOSEPH, FILLETTI JOSEPH A., DEPASQUALE FRANCO
Partijiet
TABONE JOSEPH NOE ET vs MOUSU' JOHN PRO ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
RITRATTAZZJONI, APPLIKAZZJONI HAZINA TAL-LIGI - RITRATTAZZJONI, RIKUZA TA` MHALLEF LI JKUN SEMA` L-KAWZA RITRATTATA - RITRATTAZZJONI, RIMEDJU STRAORDINARJU
Fil-Qosor
Talba ghal rikuza ta' imhallef ma tinghatax b'mod awtomatiku u f'kull kaz fejn kawza ghal fini ta' ritrattazzjoni tkun regghet giet assenjata lilu skond il-ligi ghal fini ta' decizjoni minkejja li jkun hu stess li ddecidieha. Huwa minnu li skond decizjonijiet ricensjuri tal-Qrati lokali f'dawk il-kazijiet fejn ikun jirrizulta li r-ritrattazzjoni tkun tabilhaqq ibbazata fuq l-aggravju ta' applikazzjoni hazina tal-ligi min-naha tal-Qorti allura f'kazi simili jkun opportun u xieraq li t-talba ghalrikuza tigi milqugha. Izda haga bhal din ma tinghatax fuq is-semplici premessa fir-rikors tar-ritrattazzjoni li l-aggravju huwa bbazat fuq l-artikolu 811 (e) tal-Kap. 12 u daqshekk. Irid invece jkunjirrizulta ta' lanqas prima facie li dan l-aggravju ghandu tali bazi.

Ghall-finijiet tal-Artikolu 811(e) tal-Kap. 12 tal-Ligijiet ta` Malta jitqies li hemm applikazzjoni hazina tal-ligi fil-kaz biss li d-decizjoni, meta l-fatt kien tassew kif stabbilit fis-sentenza attakkata, ma tkunx skondil-ligi, basta li l-kwistjoni ma tkunx dwar interpretazzjoni tal-ligi li fuqha l-Qorti tkun espressament tat decizjoni. Gie kostantement ritenut fil-gurisprudenza - u dan johrog direttament mil-ligiilli biex jigi deciz jekk kienx hemm applikazzjoni hazina tal-ligi wiehed ma jistax jezamina mill-gdid il-fatt tal-kawza jew jerga' jinterpretaha.

Il-procedura ta' ritrattazzjoni hija ta' applikazzjoni ristretta hafna ghax hija mizura eccezzjonali u ma kienet qatt intiza biex isservi jew tintuza biex isir appell minn appell.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni