Referenza: 120/1998/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/12/2001
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SAID PULLICINO JOSEPH
Partijiet
BALDACCHINO ANTHONY ET vs CARUANA CARMELO SIVE CHARLES
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LOKAZZJONI, GARAGE - LOKAZZJONI, HANUT - LOKAZZJONI, NEGOZJU TAL-INKWILIN
Fil-Qosor
It-terminu "hanut" kellu qabel xejn ikun rifless fid-destinazzoni tal-fond bhala wiehed li fih kellha tigi ezercitata l-attivita' kummercjali, l-arti u s-sengha, ossia attivita kompriza fid-definizzjoni propja li taghtih il-ligi. Il-ligi ma kienetx tillimita dik l-attivita' ghal wahda purament u merament kummercjali fis-sens ordinarju u tradizzjonali tal-kelma "hanut", imma wkoll fis-sens aktar ricerkat taghha bhala lok fejn jigu ezercitati xi arti jew sengha. B'dawn it-termini, "arti" jew "sengha" l-legislatur ried ikopri kull xorta ta' attivita' ekonomika tal-bniedem li setghet titqies li kienet mezz ta' ghixien tieghu jew li tirrendilu qliegh jew profitt u hi f'din id-direzzjoni li tendiet bl-interpretazzjoni ricenti ta' l-art. 2. Hekk allura gustament it-terminu "hanut" gie estiz minndak is-sinifikat tradizzjonali ta' xiri u bejgh ta' oggetti ghal dak anqas ovvju tal-prestazzjoni ta' servizzi, kemm dawk bl-opra ta' l-idejn kif ukoll bl-opra tal-mohh. It-terminu "negozju" gie allura ifisser mhux biss l-operazzonijiet kummercjali li l-kelma ordinarjament kienet konsidrata li tfisser imma wkoll dawk l-operazzjonijiet l-ohrajn kollha ta' l-attivita' tal-bniedem illi jimporta l-ghoti ta' servizz kontra pagament ta' kull indole u natura.

Ma hemmx differenza bejn l-ghoti ta'servizz ta' karozzi ghall-garr tal-mejtin minn wiehed ta' servizz tal-garr tal-hajjin, u ghaliex il-garaxxjar ta' l-ewwel jitqies mill-gurisprudenza bhala lok li kien hanut ghax kien il-bazi ta' l-attivita' tal-kerrej, waqt li mhux l-istess dejjem tqis it-tieni.

Kien difficilment prevedibblillum li wiehed jiggestixxi karozza tal-linja debitament licenzjata ghal dan l-iskop minghajr ma jkollu garaxx fejn jista' jqeghda mhux biss biex jipprotegiha meta ma tkunx fuq il-venda, imma wkoll biex jaghmlilha l-manutenzjoni mehtiega u jirrendiha utilizzabbli ghall-kumdita' tal-passiggieri. Apparti l-valur ekonomiku kbir tal-vettura licenzjata nfisha hu ferm improbabbli li wiehed jottjeni licenzja sakemm ma jkunx jissodisfa l-kondizzjoni li tkun adegwatament garaxxjata. Ma jidhirx li kien permess illi vetturi ta' din ix-xorta jithallew parkeggjati fit-toroq pubblici.

Hemm allura accessorjeta' necessarja bejn uzu tal-garaxx u "in-negozju" ta' l-ghoti tas-servizz kontra hlas li l-inkwilin jirrendi permezz tal-vettura li ma setghetx ma tkunx provduta facilita' ta' garaxx.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni