Reference: 1/2000/1

Judgement Details


Date
28/12/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
GRECH DORIS vs DEBONO JOSEPH
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, BDIL TA` DESTINAZZJONI - LOKAZZJONI, HANUT
Summary
Hija gurisprudenza kostanti illi min ikollu hanut adibit ghall-bejgh tal-merkanzija u mbaghad izommumaghluq ghal bosta zmien imma jkompli juzah biex jahzen fih merkanzija u mhux proprju ghall-bejgh jigi li biddel id-destinazzjoni tal-fond.

Jekk ma jirrizultax illi hanut kien adibit ghall-bejgh tal-merkanzija ma hemm xejn xi jwaqqaf lill-inkwilin skond il-ftehim illi wara li jkun uza l-fond ghall-bejgh jerga' jirrivertih ghall-iskop li originarjament kien beda juzah.

Ma hemmx ghalfejn jigi wisq sottolinejat illli l-prova tal-bdil ta' destinazzjoni, allegatament maghmula mill-inkwilin (inkluz allura t-tibdil li jirrizulta min-non uso), trid issir mis-sid ghax huwa jkun jallegaha. Din il-prova necessarjament timponi, (1) il-kostatazzjoni certa illi l-fond inkera ghal certadeterminata destinazzjoni, (2) illi l-inkwilin, fil-kors tal-kirja, biddel dik id-destinazzjoni billi beda juza l-fond ghal skop divers minn dak li ghalih kien miftiehem li kellu jintuza, dana fil-parti principali tieghu, u (3) li, jekk dan sehh, dan ma kienx gara bl-akkwiexxenza u l-kunsens espressjew tacitu tas-sid.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info