Reference: 939/1993/1

Judgement Details


Date
09/02/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
DIMECH CONCETTA vs BONNICI JOSEPH
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
DISPREZZ LEJN L-AWTORITA` TAL-QORTI, LIEMA HIJA L-QORTI KOMPETENTI BIEX TIDDETERMINA JEKK HEMMX DISPREZZ - DISPREZZ LEJN L-AWTORITA` TAL-QORTI, ORDNI TAL-QORTI MA JISTGHAX JIGI INJORAT
Summary
Il-Qorti ghandha d-dritt u l-obbligu li tassigura rispett lejn l-awtorita' taghha, specjalment fejndan jimmanifesta ruhu b'dizobbidjenza ghad-digrieti taghha. Hija dik il-Qorti li fil-konfront taghhajkun allegatement intwera disprezz li ghandha tkun l-arbitru biex tiddeciedi mhux biss jekk tali disprezz kienx jezisti jew le, mhux biss jekk kien jezisti, kemm kien munit minn bl-intenzjoni li tigioltreggjata l-awtorita' tal-Qorti, imma wkoll il-gravita' ta' tali oltragg.

Madanakollu ordni tal-Qorti ghandu jkun obdut u se mai ghandu jkun kontez fi proceduri ad hoc. Certament tali ordnima jistax jigi injorat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info