Reference: 1390/2000/1

Judgement Details


Date
03/05/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R.
Parties
REFALO AV ANTON NOE vs DIRETTUR TAR-REGISTRU PUBBLIKU
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ATT TA` TWELID, TISWIJA FI - KUNJOM, TISWIJA FIR-REGISTRAZZJONI TA`
Summary
Illi l-bidla f'Atti ta' Stat Civili hija mahsuba mil-ligi kemm ghall-beneficcju tal-persuna koncernata, u kif ukoll fl- interess tat-terzi, u huwa f'dawn il-limiti li l-legislatur ried li l-Qorti tqistalbet ghat-tiswija jew annotazzjonijiet f'atti bhal dawn.

Madankollu, minhabba li l-bdil fl-Atti ta' Stat Civili jolqot ukoll lil terzi persuni, il-Qrati taghna fissru li ghalkemm il-ligi matqisx iz-zieda jew il-bdil ta' kunjom l-attur bhala zball, ma tistax tinjora ghal kollox talba bhaldin, specjalment fejn il-kunjom ikun inbidel taht xi sistema jew ordinament guridiku iehor. F'dan il-kaz, ukoll fl-interess tat-terzi, il-Qrati laqghu talbiet ghal annotazzjonijiet fl-imsemmija attibil-hsieb li jirriflettu bidliet bhal dawn.

Talba ghal bdil fil-kunjom ghandha izjed tirnexximeta jkun jidher car mill-atti u provi dokumentali mressqin li hija frott ta' zball.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info