Reference: 1291/2000/1

Judgement Details


Date
03/05/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R.
Parties
TONNA JOHN RICHARD vs DIRETTUR TAR-REGISTRU PUBBLIKU
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ATT TAT-TWELID, TISWIJA FIR-REGISTRAZZJONI TAL-ISEM - ATT TA` TWELID, TISWIJA FI
Summary
Illi l-bidla f'Atti ta' Stat Civili hija mahsuba mil-ligi kemm ghall-beneficcju tal-persuna koncernata, u kif ukoll fl-interess tat-terzi, u hija f'dawn il-limiti li l-legislatur ried li l-Qorti tqistalbet ghat-tiswija jew annotazzjonijiet f'atti bhal dawn.

M'huwiex mehtieg, ghall-finijiettal-Ligi, li l-isem muri fl-Att tat-Twelid ikun risultat ta' zball.

Il-precedenza tal-isem moghti fuq dak li huwa maghruf bih tista' fis-sewwa tohloq tahwid dwar l-identita' vera tal-attur ukoll fit-tmexxija ta' hwejgu mal-awtoritajiet jew istituzzjonijiet li llum il-gurnata wiehed ta' bilfors irid jahdem bihom u maghhom fil-hajja tallum. Dan il-pregudizzju huwa wiehed rejali u tangibblili jsejjes l-interess guridiku mehtieg biex issehh l-azzjoni mibdija mill-attur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info