Reference: 411/2001/1

Judgement Details


Date
30/11/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R.
Parties
ASSOCIATED SUPPLIES LIMITED vs BUGEJA JOHN ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KLAWSOLA PENALI - KLAWSOLA PENALI, PENALI MA TISTGHAX TINTALAB FLIMKIEN MAL-EZEKUZZJONI TAL-OBBLIGAZZJONI PRINCIPALI TAL-KUNTRATT - KUNTRATT, INTERPRETAZZJONI TA`
Summary
L-artikolu 1120 tal-Kap 16 jipprovdi li l-kreditur jista' jagixxi ghall-ezekuzzjoni ta' l-obbligazzjoni principali minflok jitlob il-penali li jkun waqa' fiha d-debitur, izda ma jistax jitlob il-hagaprincipali u l-penali flimkien, ghajr meta l-penali tkun giet miftehma ghad-dewmien biss.

Il-klawsoli kollha ta' ftehim ghandhom jitfissru l-wahda bl-ohra billi lil kull klawsola jinghata s-sens li jidher mill-att kollu. F'kaz ta' dubju, patt jigi mfisser kontra dak li favur tieghu saret l-obbligazzjoni u favur ta' dak li ntrabat bl-obbligazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info