Reference: 20/2001/1

Judgement Details


Date
17/01/2002
Court
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Judiciary
FARRUGIA SACCO LINO
Parties
IL-KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA GEORGE GRECH vs ID-DIRETTUR GENERALI
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, SMIEGH XIERAQ - INKJESTA MAGISTERJALI
Summary
Inkjesta Magisterjali jew investigazzjoni mhix ekwivalenti ghal akkuza jew process kriminali - ossija f'dak l-istadju ma jkunx hemm persuna akkuzata b'reat kriminali kif jitlob l-artikolu 39 tal-Kostituzzjoni jew l-artikolu 6 tal-Konvenzjoni.

Tant kemm l-inkjesta ma tikkomprendix att ta' akkuza li meta tohrog akkuza l-Magistrat ikollu jieqaf minn l-inkjesta. Ukoll meta tinghalaq inkjestau tintbaghat lill-Avukat Generali mhix awtomatika li tohrog att ta' akkuza kontra l-persuna li l-Magistrat jidhirlu. L-Avukat Generali ghandu l-obbilgu li jezamina l-Process Verbal u jara hu jekk ghandux johrog xi att ta' akkuza fil-konfront tal-persuna imsemmija jew persuni ohra, jew jista' jhossli ma hemmx provi sufficjenti li persuna tigi akkuzata b'reat. Jekk jasal ghall-konkluzzjoni li maghandiex issir tali akkuza, dik il-persuna qatt ma tigi akkuzata. Kieku kien hemm akkuza hu kien irid jigi notifikat bil-miktub bl-akkuza specifika u kien ikun jaf ta' xhiex hu akkuzat.

Ghalhekk, il-principji relattivi ghal smiegh xieraq kontenuti fl-artikolu 39 tal-Kostituzzjoni u l-artikolu6 tal-Konvenzjoni m`humiex applikabbli ghall-Inkjesta Magisterjali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info