Reference: 399/2000/1

Judgement Details


Date
09/01/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
ATLAS INSURANCE AGENCY LTD NOE ET vs CALLUS ANDRE' JOSEPH
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, ARRANGAMENT BEJN KUMPANNIJA ASSIKURAZZJONI U L-ASSIGURAT TAGHHA HUMA RES INTER ALIOS ACTA - VETTURA, HSARAT BEYOND ECONOMICAL REPAIR - VETTURA, TOTAL LOSS
Summary
Kull arrangament li seta' kien hemm bejn l-assikurazzjoni u l-assikurat taghha dwar l-ammont ta' kumpens li ghandu jinghata wara incident meta l-vettura tbati hsarat ingenti, huwa "res inter alios acta" ghall-persuna l-ohra involuta fl-incident u bl-ebda mod ma jobbliga lil tali persuna li thallas kull ammont li l-assikurazzjoni joghgobha thallas lill-assikurat taghha.

Il-fatt li vettura tigi dikjarata "total loss" minn assikurazzjoni ma jfissirx li din tkun trid tigi "scrapped". Constructive total loss ifisser biss li l-ispiza rikjesta biex il-vettura tissewwa tkun wahda eccessiva mhuxli ma tissewwiex. Ghalhekk, il-fatt li wara xi zmien il-vettura regghet kienet fit-triq huwa ghal kollox irrilevanti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info