Reference: 69/2008

Judgement Details


Date
16/09/2009
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
IL-PULIZIJA vs CAMILLERI CHRISTIAN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
IL-PROCESS TAL-APPELL
Summary
Appelli mill-Avukat Generali fi proceduri kriminali ma jfissirx li l-appellant se jigi processat ghat-tieni darba fuq l-istess kaz peress li l-procedura fl-appell hija biss parti jew kontinwazzjoni tal-istess process u ghalhekk ma jistax 'by no stretch of the imagination' jitqies bhala process separat u distint.

Per ezempju, ghakemm ix-xhieda li jistghu jingiebu quddiem il-Qorti tal-AppellKriminali huma limitati, izda fl-istess hin il-Qorti mhijiex prekluza milli tisma' xhieda anke jekkix-xhieda ta' dawn ix-xhieda ma gietx traskritta quddiem l-Ewwel Qorti.

Inoltre, jekk meta l-qorti tisma' x-xhieda li ngabet quddiem l-Ewwel Qorti jirrizulta permezz tal-ezami u kontro-ezami taghhom u mid-dokumenti esebiti li jista' jkun hemm dubju jew diskrepanza dwar dak li ntqal quddiem l-Ewwel Qorti u dak li jkun intqal quddiem din il-Qorti, m'hemm xejn x'josta li din il-Qorti tippermetti l-produzzjoni ta' evidenza gdida.

Dan juri kemm l-appell huwa kontwazzjoni tal-istess procedura.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info