Reference: 903/1991/1

Judgement Details


Date
30/11/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
ARRIGO NOEL V.
Parties
BRAY CARMEL SIVE CHARLES vs PETRONI ALFRED ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, RESPONSABILITA` TAL-IMPJEGAT - DANNI, RESPONSABILITA` TA` MIN IHADDEM - DANNI, SAFE WORKING ENVIRONMENT
Summary
Min jaghti x-xoghol ghandu jipprovdi lill-impjegati tieghu b'dawk l-ghodod necessarji sabiex jigu evitati danni lill-istess impjegati. Jekk il-garr manwali ta' affarjiet tqal jista` jkun ta` hsara ghall-impjegati, huwa dover ta` min jaghti x-xoghol li jipprovdi makkinarju alternattiv, bhal cranes ucineg, ghal dan il-ghan.

Huwa minnu illi l-gurisprudenza recenti tal-Qrati taghna timponi obbligi aktar severi fuq min ihaddem biex jassiguraw "a safe environment" fuq il-post tax-xoghol u li jipprovdi l-mezzi kollha necessarji u mehtiega biex jissalvagwardja li ma jigrux incidenti lill-impjegati tieghu waqt ix-xoghol. Dan pero' kif tajjeb osservaw il-Qrati taghna mhuwiex il-kuncett ta' strict liability tal-Ligi Ingliza u l-istess impjegat huwa wkoll obbligat li jipprova jevita' incidenti li jistghu jwasslu ghall-korriment tieghu u jista' wkoll minhabba n-nuqqas ta' prudenza adoperataminnu jikkontribwixxi ghac-cirkostanzi li jkunu wasslu ghall-korriment tieghu. Jekk ma juzax tali prudenza d-danneggjat jista` jinstab li kkontribwixxa ghad-dannu soffert minnu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info