Reference: 829/1999/1

Judgement Details


Date
19/10/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
MELITA INSURANCE BROKERS LIMITED vs FENECH JOSEPH ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KONVENJU, EVAZJONI FISKALI - KONVENJU, SIMULAZZJONI - KONVENJU, TELF TA` DEPOZITU F`KAZ TA` CAUSA ILLECITA - KUNTRATT, CAUSA ILLECITA - META L-CAUSA TKUN ILLECITA GHAZ-ZEWG PARTIJIET
Summary
Meta jsir konvenju simulat sabiex tigi evaza t-taxxa, il-partjiet ikunu qeghdin ifittxu li jqarrqu bil-ligi, u ma jkunux jistgu, ladarba l-hsieb taghhom ma sehhx, jitolbu lill-istess ligi, li qabel kienu fittxew li jqarrqu biha, tghinhom jiksbu lura dak li tilfu minhabba fil-hsieb qarrieqi taghhom.B'hekk depositu mhallas fuq konvenju li jkun intiz sabiex tigi evaza t-taxxa jintilef a favur min ikun fil-pussess tieghu.

Dan jista` jfisser illi b'hekk jistaghnew il-vendituri li kienu shabmal-kompraturi fit-tfassil ta' konvenju qarrieqi. Izda l-ligi tghid illi in pari turpitudine meliorest condicio possidentis, u hekk ghandu jkun, ghax min jidhol f'avventura bil-hsieb li jqarraq bil-ligi ma ghandux ikollu s-serhan tal-mohh li jekk l-avventura tmurlu hazin ikun jista' jinqeda bil-ligi biex jiehu lura dak li tilef. Il-biza' li jibqa' minghajr il-harsien tal-ligi huwa disincentiv ghal min jigih il-hsieb li jaghmel u ma ghandhiex tkun il-ligi stess li tnehhi dan id-disincentiv ghal min ikun irid iqarraq biha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info