Reference: 341/2006

Judgement Details


Date
06/05/2009
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
IL-PULIZIJA vs MAGRI MARIO
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 492 TAL-KAP. 9 - PRESKRIZZJONI
Summary
L-artikolu 492 tal-Kap.9 jipprovdi testwalment hekk:

"Iz-zmien tal-preskrizzjoni ghad-delittima jibdiex jimxi meta l-hati ma jkunx maghruf."

Dan il-kaz kien jirrigwarda omicidju involontarju ta' persuna. Mill-provi quddiem il-Qorti rrizulta li l-Pulizija setghet tghid "li kellha injoranza kompleta u oggettiva tas-suspettat u li kienet fl-impossibilita' li tipprocedi." Mix-xhieda tas-supretendent Neil Harrison fil-kaz jirrizulta li huwa kien investiga diversi nies in konnessjoni mal-mewt ta' Adolph Farrugia li kien miet konsegwenza tal-usu illegali tad-droga. Izda zgur li l-Pulizija ma kinitx fil-pozizzjoni li tipprocedi kontra l-appellant ghax la kien wiehed mill-indagati u wisq anqas wiehed mis-suspettati. Jigifieri l-Pulizija kellha injoranza dwar min kien il-hati u b'hekkil-preskrizzjoni ma kinitx applikabbli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info