Reference: 1736/1996/1

Judgement Details


Date
12/12/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
CALLUS MARIO NOE vs MICALLEF MARK
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PROVA, ECCEZZJONIJIET GHALL-PROVA SKRITTA
Summary
Bhala regola tradizzjonali u generali 'contra scriptum non scriptun testimonium non fertum'. Din ir-regola giet osservata b'mod assolut fi zmien antik izda gie ritenut li ghandha tigi mitigata, billikull kaz ghandu jigi ezaminat skond il-fatti specie tieghu. L-istess regola ma hijiex applikabbli f'dawk il-kazi fejn l-att miktub jigi impunjat minhabba simulazzjoni; kif lanqas ma hi applikabbli meta jkun jidher illi l-kontraenti ghamlu kuntratt simulat biex jghattu kuntratt iehor li realment riedu jaghmlu, u meta l-Qorti tkun perswaza li jkun sar zball fil-kuntratt.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info