Reference: 301/2008

Judgement Details


Date
15/04/2009
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs CASSAR EDWARD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
IMPOSSIBILITA TA MANTENIMENT
Summary
Il-Qorti tal-Appell Kriminali ma tarax hi jekk l-appellanti kienx fl-impossibilita' li jhallas il-manteniment lill-martu. Kull allegazzjoni ta' "impossibilita" ghandha tingieb quddiem il- qorti li tkun ordnat il-hlas tal-mantemiment u mhux quddiem il-Qorti ta' Gustizzja Kriminali.

Il-Qorti ta' Gustizzja Kriminali m'ghandhiex titqieghed fil-pozizzjoni li trid toqod taghmel analisi tal-mezzita' dak li jkun - mezzi li jistghu jkunu indipendenti u separati minn semplici income li jkun gej minn impjieg; kulma ghandha tara l-Qorti tal-Magistrati u din il-Qorti huwa jekk dak l-ordni tal-Qorti kompetenti Civili ghadux fis-sehh, u jekk ghadu fis-sehh, jekk giex osservat.

Ghaldaqstant, f'dan il-kaz din l-eccezzjoni tal-appellant giet respinta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info