Reference: 260/2008

Judgement Details


Date
23/03/2009
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
IL-PULIZIJA vs BEZZINA KEITH
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KSUR TA ORDNI TA PROBATION
Summary
Qorti ma ghandhiex ghalfejn tpoggi lilha nfisha fil-posizzjoni li tregga' l-arlogg lura ghad-data meta tat is-sentenza u tikkommina s-sentenza li kienet taghti ta' prigunerija ghar-reat f'dak il-mument u mhux illum wara li persuna manifestalment tkun kisret il-kundizzjoni mposta f'ordni ta' probation.

Skont l-artikolu 23 (1)(b) tal-Kap. 466 il-Qorti "tista' tittratta lil dik il-persuna ghar-reat li dwar tkun saret ordni b'kull mod li setghet tittratta lill-hati li kieku kien ghadu kemm gie dijarat hati minnha jew quddiemha ta' dak ir-reat." Izda, naturalment, dan isir wara li tkun ingabet prova ghas-sodisfazzjon tal-Qorti "tad-dikjarazzjoni ta' htija dwar ir-reat ulterjuri."

Jigifieri l-Qorti ma tittrattax mill-gdid mal-persuna li dwarha tkun saret xi sanzjoni kmounitarja jew ordni ghal liberazzjoni komunitarja f' vakwu izda fil-kuntest tat-twettiq ta' reat ulterjuri.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info