Reference: 289/2008

Judgement Details


Date
12/02/2009
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GALEA DEBONO JOSEPH
Parties
IL-PULIZIJA vs SANT CARMELO
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
TIFFACILITA L-KORRUZZJONI TA MINORENNI
Summary
L-artikolu203A sar bl-ghan car li l-legislatur kien, bl-introduzzjoni ta' dan l-artikolu gdid, jikkolpixxi kull att li ghalkemm ma jsirx fuq il-persuna tal-minuri, jista' jwassal biex din tigi eccitata jew biex tghin u jiffacilita l-korruzzjoni tal-istess persuna taht l-eta u mhux fuq xi terza persuna biex hi taghmel dan fuq minuri.

Infatti hawnhekk qed jinghad li jekk xi hadd ma jaghmel l-ebda ghemil zieni imma jeccita, jghin jew jiffacilita l-korruzzjoni ta' persuna ta' taht l-eta' ta'sess il-wiehed jew l-iehor, isir hati ta' dan ir-reat. Jidher ukoll li dan sar minhabba xi gurisprudenza konfliggenti dwar din il-materja li kienet tezisti precedentement.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info