Reference: 125/2006

Judgement Details


Date
23/01/2009
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
IL-PULIZIJA vs BALZAN SAVIOUR
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
REKLAM
Summary
Dan kien appell dwar reklam li deher f'gurnal lokali. Il-Qorti rriteniet li ghall-ghanijiet tal-proceduri relattivi, l-appellant kien ghamel rekalm bi ksur tal-ligi jekk il-kliem li deher fil-gazzettali taghha huwa editur kien kliem illi "jkun igharraf lill-pubbliku li xi fond f'Malta jkun fond lifih ikun isir jew ikun se jsir il-loghob bhala kazino'".

Ghalhekk il-Qorti riedet thares lejnit-taghrif li jinghata, mhux lejn il-format u jekk sarx bi hlas jew bla hlas, biex tara jekk sarx riklam.

Il-Qorti spjegat li ma jista' jkun hemm ebda dubju ragonevoli li l-kliem tal-artikolujaghti dan it-taghrif:ighid illi fil-fond tad-Dragunara Casino hemm "gaming facility", ighid x'tipta' loghob tista' tighab u fuq kemm-il mejda, ighid x'ghandek taghmel biex tithalla tidhol, u jghidukoll kif tista' tasal sal-post.

Min jaqra l-artikolu ma jistax ma jifhimx illi d-DragunaraCasino huwa "fond li fih ikun isir jew ikun ser isir il-loghob bhala kazino'", u ma hemmx dubju ukoll illi dan it-taghrif qieghed jinghata "lill-pubbliku", ghax qieghed jinaghata f'gazzetta li tinbighliberament lill-pubbliku.

Minhabba dan, l-editur, li kellu l-kontroll ta' dak li jigi ppubblikat, kien responsabbli ta' tali ksur ta' ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info