Reference: 1639/1994/1

Judgement Details


Date
26/10/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
PARNIS ALFRED ET vs FAVA STEPHEN ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ASSIKURAZZJONI, BASIS OF CONTRACT CLAUSE - ASSIKURAZZJONI, DOVER TAL-ASSIGURAT LI JSEMMI KULL FATT LI RAGJONEVOLMENT GHANDU JHOSS LI HU RILEVANTI GHALL-ASSIKURATUR - ASSIKURAZZJONI, FATTI MATERJALI - ASSIKURAZZJONI, UBERRIMA FIDES
Summary
Il-kuntratt ta' assikurazzjoni hu meqjus bhala wiehed tal-aqwa bona fede, u l-proponent ghandu jaghti risposta cara dwar dettalji li jigu mistoqsija lilu espressament fil-proposal forms; anzi hu generalment ritenut li l-proponent hu fid-dmir li jsemmi kull fatt li ragjonevolment ghandu jhoss li hurilevanti ghall-assikuratur li jkun jaf, u dan anke' jekk ma jkunx mistoqsi.

Huwa dmir tal-assikurat li jikxef lill-assikuratur kull cirkostanzi relevanti ghall-kaz u, in partikolari, billi jwiegeb korrettament ghal kull domanda li jkun hemm registrata fil-polza. In oltre, meta fil-polza jkun hemm klawsola maghrufa bhala "Basis of Contract Clause", tinkorpora r-risposti tal-assigurat fil-polza innifisha. Risposta zbaljata lil kwalsijasi risposta ta` dan it-tip tkun fatali ghall-kwalsijasi claim tal-assigurat, minkejja li hu jkun wiegeb il-mistoqsijiet in buona fede u skond l-ahjar gharfien tieghu, jew jekk it-twegibiet tieghu kienux jirrigwardaw fatt materjali jew le.

Kull fatt materjali ghandu jigi mikxuf, anke jekk ma jkunx mistoqsi u, ghalhekk, il-fatt li r-risposti kienkitibhom l-agent tad-ditta assiguratrici minn rajh mhix raguni valida ghal non disclosure.

Huwa materjali dak kollu li jista` jinfluwenza l-gudizzju ta` assiguratur prudenti fid-determinazzjonijekk hux ser jasssumi r-riskju u jekk iva liema premium ser jitlob u taht liema kondizzjonijiet.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info