Reference: 785/1986/1

Judgement Details


Date
15/10/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
ZAMMIT ANTHONY vs ABELA MONICA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
GHERUSIJA, BIL-MIKTUB - GHERUSIJA, DANNI MATERJALI - GHERUSIJA, DANNI MORALI - GHERUSIJA, ELEMENTI TAL-AZZJONI GHAD-DANNI - GHERUSIJA, MHUX BIL-MIKTUB - GHERUSIJA, THASSIR TA`
Summary
Azzjoni ghad-danni wara thassir ta` gherusija tista` tkun impostata jew (a) fuq il-Kap 5 tal-Ligijiet ta' Malta jekk l-gherusija tkun saret bil-miktub; jew (b) fuq il-principji generali tal-ligi civili jekk l-gherusija ma tkunx saret bil-miktub. F'dan l-ahhar kaz japplikaw id-dispozizzjonijiet tal-Kodici Civili dwar kuntratti bilaterali.

Sabiex tirnexxi azzjoni ghad-danni ta` dan it-tip jehtieg li jkun hemm il-konkomitanza ta` erba` rekwiziti: (a) l-ezistenza ta' gherusija bejn il-kontendenti; (b) il-kapacita` legali tal-partijiet sabiex ikkontrattaw tali gherusija; (c) n-nuqqas ta' kawza gusta ghar-reziliment; u (d) d-danni rizultanti.

Azzjoni ghad-danni morali tista` biss tigi akkolta meta l-gherusija taqa` taht il-provvedimenti tal-Kap. 5 tal-Ligijiet ta` Malta ossia tkunbil-miktub. Meta l-gherusija ma tkunx bil-miktub jista` jkun hemm lok biss ghad-danni materjali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info