Reference: 606/1982/1

Judgement Details


Date
15/10/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
CALIGARI JOSEPH vs FENECH ANTHONY ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH, SOSPENSJONI TAL-PERIJODU TA` DEKADENZA GHALL-EZERCIZZJU TAL-ACTIO REDIBITORIA JEW AESTIMATORIA
Summary
It-trattativi li jkun hemm bejn iz-zewg kontraenti waqt id-dekorrenza taz-zmien, biex jirrangaw jewjirrisolvu l-kwistjoni, ma jistghux ikollhom effikacja interruttiva tal-perijodu ta` dekadenza ghall-ezercizzju tal-azzjoni redibitoria jew estimatoria, ammenokke` bhala effett u fil-kors ta' dawk it-trattativi u filwaqt li jkun ghaddej iz-zmien, il-venditur ma jkunx irrikonoxxa, u ma jkunx ikkuntrasta l-ezistenza tal-vizzju, b'mod li, biex il-kompratur jista' jsostni l-azzjoni tieghu proposta wara d-dekors taz-zmien jehtieglu jipprova illi huwa, fiz-zmien utili, informa lill-venditur bil-vizzjutal-haga, u li dan, f'dak iz-zmien, ipprometta li jiehu l-haga lura, jew almenu rrikonoxxa jew ma kkuntestax l-ezistenza tal-vizzju. U r-rikonoxximent tal-vizzju da parti tal-venditur, biex jissospendi d-dekadenza ta' l-azzjoni redibitorja, irid ikun car, formali, esplicitu u inkondizzjonat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info