Reference: 153/2008

Judgement Details


Date
30/12/2008
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
FORMOSA IVAN vs CARUANA MICHAEL U MIKALLEF JOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
OMOSESSWALITA
Summary
Ghalkemm huwa minnu li l-orjentazzjoni sesswali tal-persuna m'ghadhiex aktar tant ta' interess socjali ghajr illi jigi assigurat li ma jkunx hemm diskriminazzjoni kontra l-ligi (jigifieri li tkun nieqsa minn 'objective and reasonable justificiation') minhabba tali orjentazzjoni, ma jfissirx, pero',mill-banda l-ohra, li l-attribuzzjoni ta' tali timbru - u specjalment meta ma ssirx distinzjoni carabejn il-kondizzjoni jew tendenza omosesswali u atti omosesswali - ma tistax tkun malfamanti. Kollox jiddependi mic-cirkustanzi partikolari ta' kull kaz, inkluz il-mod kif jinkiteb jew jingahd il-kliem, u l-motiv wara dak l-istess kliem.

Anke f'pajjiz bhar-Renju Unit, fejn l-attitudni lejnpersuni omosesswali hija x'aktarx aktar liberali milli hija hawn Malta, il-punt ghadu wiehed spinuzdwar jekk allegazzjoni ta' omosesswalita' tistax tkun diffamatorja.

F'dan il-kaz kien qed jigi rappurtat kaz ta' omicidju volontarju u l-artikolista rrefera ghal persuna omosesswali. Il-Qortirriteniet li l-artikolu kien responsabbli u li b'ebda mod ma seta' jinghad li oltrepassa l-limiti ta' dak li kien mistenni minn gurnalist responsabbli li qed isegwi l-izviluppi fl-investigazzjonijietta' delitt serju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info