Referenza: 42/2007

Dettalji tas-Sentenza


Data
16/12/2008
Qorti
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Ġudikatura
LOFARO ABIGAIL
Partijiet
IL-PULIZIJA (SPETTUR GEORGE CREMONA) vs VELLA PAULINE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Dettalji tal-Appellati


Appellata
Iva

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DRITT GHALL-LIBERTA PERSONALI; ARTIKOLU 34 TAL-KOSTITUZZJONI U ARTIKOLU 5 TA L-ATT DWAR IL-KONVENZJONI EWROPEA
Fil-Qosor
B'digriet, il-Qorti tal-Magistrati Malta bhala Qorti Istruttorja laqghet it-talba tad-difiza ghar-referenza kostituzzjonali bil-mistoqsija jekk inkisirx id-dritt kostituzzjonali ta' Pauline Vella ghall-liberta personali taghha ai termini tal-Artikolu 34 tal-Kostituzzjoni u l-Artikolu 5 tal-Att dwaril-Konvenzjoni Europea, Kap 319 tal-Ligijiet ta' Malta jekk il-Qorti tapplika l-Artikolu 43 tal-Kapitolu 262 tal-Ligiijiet ta' Malta.

L-Artikolu 34 tal-Kostituzzjoni jghid illi “hadd m' ghandu jigi privat mill-liberta' personali tieghu, hlief kif jista' jkun awtorizzat b' ligi fil-kazijietli gejjin,” u bhala wahda minn dawn l-eccezzjonijiet il-Kostituzzjoni issemmi fl-istess artikolu “bhala konsegwenza ta' l-inkapacita' tieghu li jwiegeb ghal akkuza kriminali.”

Il-Qorti ghalhekk tara li l-istess artikolu tal-Kostituzzjoni jghid illi ma jkun hemm l-ebda ksur ta' dan id-drittfondamentali tal-bniedem jekk persuna tkun ipprivata mill-liberta' taghha f' kaz illi tkun ta' mohhmarid ghall-iskop tal-kura jew trattament taghha jew protezzjoni tal-komunita' u tara illi dan il-kaz proprju jinkwadra fit-termini kemm tal-paragrafu (a), kif ukoll tal-paragrafu (i) tas-subartikolu(1) ta' l-Artikolu 34 tal-Kostituzzjoni ta' Malta.

Fil-kaz odjern gie ppruvat illi Pauline Vella hija mignuna u ghalhekk f' dan il-kaz ma jista' bl-ebda mod jinghat illi iz-zamma taghha ghall-kura fl-isptar Monte Carmeli jista' b' xi mod jigi nterpretat bhala ksur tad-dritt taghha ghall-liberta' personali.

Ghaldaqstant, il-Qorti tiddikjara illi ma rrizulta l-ebda ksur ta' l-Artikolu34 tal-Kostituzzjoni ta' Malta jew ta' l-Artikolu 5 tal-Konvenzjoni Ewropea ghad-Drittijiet tal-Bniedem u lanqas ma rrizulta ksur ta' l-Artikolu 36 tal-Kostituzzjoni jew ta' l-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni