Reference: 666/2007/1

Judgement Details


Date
12/12/2008
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
LIGHTHOUSE COMMUNICATIONS LIMITED vs LOURDES BAND CLUB
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
HLAS
Summary
Din il-Qorti ttendi biex taqbel ma' l-espressjoni ta' fehma mit-Tribunal illi s-socjeta` attrici makellhiex tipprocedi ghall-attwazzjoni ta' l-ordnijiet pjazzati maghha meta hi kienet hekk allertatailli l-Booking Form ma kienux sottofirmati mill-klijent, u dan la kien maghruf minnha u lanqas identifikat minn xi dokument. L-accettazzjoni minnha ta' dawk l-ordnijiet ma kellux, ghaldaqshekk, jaghmel lil Club imharrek l-mira tal-pretensjoni taghha ghall-hlas reklamat. Jekk hemm bzonn jigi ripetut, biex dan seta' jkun hekk, hi kellha sodisfacentement u konkretament, tipprova illi l-istess Clubkien tassew il-fonti ta' obbligazzjoni krejat minn pattwazzjoni konkordata maghha. La dan ma giex hekk provat, lanqas ghal konvinciment ta' din il-Qorti, ma tezisti ebda raguni biex din il-Qorti tiddissenti mill-konkluzjoni tat-Tribunal fis-sentenza appellata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info