Reference: 149/2008

Judgement Details


Date
11/12/2008
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GALEA DEBONO JOSEPH
Parties
IL-PULIZIJA vs MAGRO JOHN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
RISK ASSESSMENT
Summary
Meta persuna li timpjega haddiema tonqos milli taghmel risk assessment tal-post tax-xoghol tkun qedtikser wahda mill-mizuri li jridu jittiehdu minn kull employer biex jizgura li jinzammu l-livelli ta' protezzjoni tas-sahha u sigurta' anke jekk, b'abbuz, il-haddiem jidhol fejn ma kellux ghalfejn jidhol u jipprova jilghab ma' sistema tal-eletrikku li ma kellha x'taqsam xejn max-xoghol assenja lilu,u dan addirittura f'him meta suppost hu kien spicca mix-xgohol u telaq lejn id-dar.

Ghaldaqstant, anke jekk jirrizulta - kif indubbjament irrizulta f'dan il-kaz - li l-haddiem kien hu stess il-kagun ta' dak li gralu bil-fatt li inkosultament ipprova jiftah plug meta kien 'live', dan xorta majezimix lill-appellanti mir-responsabbilta' taghhom bhala employers min-nuqqasijiet taghhom skont il-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info