Reference: 100/2001/1

Judgement Details


Date
03/12/2001
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs AZZOPARDI CHARLES
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPELL, PREZENTATA TAN-NOTA DA PARTI TAL-AVUKAT GENERALI FUORI TERMINE
Summary
Skond l-Artikolu 414(1) tal-Kodici Kriminali, in-nota ta' appell tal-Kummissarju tal-Pulizija ghandha tigi presentata mhux aktar tard minn erbat ijiem tax-xoghol mill-ghoti tas-sentenza. Il-"jiem tax-xoghol" huma dawk il-granet (i) li ma humiex btajjel pubblici skond l-Att dwar il-Festi Nazzjonali uBtajjel Pubblici Ohra (Kap. 252), u (ii), b'disposizzjoni specjali tal-Kodici Kriminali - l-Artikolu 696 - is-Sibtijiet huma wkoll mhux meqjusa bhala "jiem tax-xoghol". Il-granet l-ohra kollha, indipendentement minn jekk ir-registru tal-qorti jiftahx jew le, huma meqjusa bhala "jiem tax-xoghol".

In-nota tal-Kummissarju tal-Pulizija msemmija fl-Artikolu 414(1) tal-Kodici Kriminali hija parti integrali mill-process, kundizzjoni sine qua non ghall-ezercizzju tad-dritt ta' appell da parti ta' l-Avukat Generali, u jekk din in-nota tigi prezentata fuori termine l-appell ta' l-Avukat Generalijkun ukoll null.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info