Reference: 5/2007

Judgement Details


Date
27/11/2008
Court
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
KUMMISSARJU TA' L-ARTIJIET vs DEGUARA CARUANA GATTO MARIA THERESA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, ARTIKOLU 39 TAL-KOSTITUZZJONI TA MALTA - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, ARTIKOLU 6 TAL-KONVENSZJONI EWROPEA TAD-DRITTIJIET TAL-BNIEDEM
Summary
Qorti thoss li r-rikorrenti ghandhom rimedji ordinarji ghaliex jistghu jirrikorru u fil-fatt qed jirrikorru, b'dan li certament jidher li fil-kuntest tal-ilmenti mqajjma l-istess rikorrenti ghad iridjezawrixxi r-rimedji ordinarji tieghu dwar jekk il-ligi ordinarja gietx rispettata jew le, decizjonili ma tispettax lil din il-Qorti, u din il-Qorti ezaminat jekk tali ilmenti jiksrux id-disposizzjonijiet tal-Kostituzzjoni u tal-Konvenzjoni Ewropea citati ghaliex dawn il-punti gew lilha indikati fl-istess riferenza kostituzzjonali. Ghaldaqstant, din il-Qorti kellha taghmel dan l-ezami fil-kuntestuniku tal-istess riferenza kostituzzjonali, u tikkonferma li minn dan l-aspett ma sabitx li l-ilmenti tar-rikorrenti huma gustifikati.

Ghalhekk l-ilmenti tar-rikorrenti qed jigu michuda.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info