Reference: 1448/1995/1

Judgement Details


Date
23/10/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
ABELA ALBERT vs S.MIFSUD & SONS LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPALT, RESPONSABILITA` TAL-APPALTATUR GHAL MATERJALI UZATI - KAZ FORTUWITU, ELEMENTI TA`
Summary
Kuntratt ta` sub-appalt raggunt bejn l-appaltatur u t-terz, minghajr ebda partecipazzjoni jew intromissjoni da parte tal-appaltant, m'ghandux ikun ta' impediment ghat-talbiet ghad-danni tal-appaltantfil-konfront tal-appaltatur naxxenti mill-ftehim milhuq bejniethom.

Id-debitur jibqa' dejjemresponsabbli ghall-adempiment tal-obbligazzjonijiet minnu assunti sakemm ma jipprovax li l- inadempjenza kienet dovuta ghall-kawza estranea, forza magguri jew kaz fortuwitu; b'mod li huwa jibqa' dejjem tenut jekk l-obbligazzjoni ma gietx adempita bi htija tieghu jew ta' terzi persuni imqabbdin minnu.

Il-kaz fortuwitu irid jigi ppruvat minn min jallegah u jrid ikun sproporzjonat man-normalita' tal-affarjiet. In-negligenza ta` sub-appaltatur ma tammontax ghal kaz fortuwitu li tehles lill-appaltatur mir-responsabiltajiet tieghu lejn l-appaltant.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info