Reference: 2506/1997/1

Judgement Details


Date
04/10/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
CAMILLERI PAUL ET vs CAMILLERI JOSEPH
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ACTIO FINIUM REGUNDORUM, BINI TA` HAJT DIVIZORJU - ACTIO FINIUM REGUNDORUM, ELEMENTI TA` - ACTIO FINIUM REGUNDORUM, MHIX PRESKRIVIBBLI
Summary
L-actio finium regundorum hija ibbazata fuq id-dritt ta` sid ta` fond li jgieghel lill-gar jaghmel,bi spejjez komuni, sinjali li jidhru u jibqghu, biex juru l-limiti tal-fondi taghhom li jmissu ma xulxin. Din l-azzjoni hija impreskribbli; salv id-dritt ta' wahda mill-partijiet, f'kawza ta' regolamenti tal-konfini, li tinvoka l-pussess trentenali sabiex il-limiti jitpoggew fil-limiti estern ta' l-art uzukapita.

Kull sid jista' jaghlaq il-fond tieghu, bla hsara ta' kull servitu li ghalihajkollu jedd haddiehor. Jirrizulta li dak li sid jista' jitlob huwa biss li jsiru 'sinjali' bi spejjez komuni u mhux li jittella' hajt divizorju, u jekk jinsisti ghal dan, fin-normalita' tal-kazi, u salv kemm ftehim bejn il-partijiet li ghandhom proprjeta' kontigwa ghal xulxin, u kemm disposizzjonijiet testimentarji, l-istess bini tal-hajt divizzjorju jsir a spejjez tas-sid li jkollu interess, segwiti fl-gholi stabbiliti skond id-disposizzjonijiet relevanti tal-Kodici Civili u l-prezunzjonijietdwar il-proprjeta' tal-istess hajt fl-istess Kodici.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info