Referenza: 2850/1996/2

Dettalji tas-Sentenza


Data
03/10/2001
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
PACE RAYMOND C.
Partijiet
BUNDY JOHN ET vs AWTORITA' TAX-XANDIR
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
AWTORITA` TAX-XANDIR, FUNZJONIJIET TA` - AWTORITA` TAX-XANDIR, PROJBIZZJONI LI WIEHED JIEHU SEHEM F`XANDIR - PRINCIPJI TAL-GUSTIZZJA NATURALI - STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV
Fil-Qosor
Il-funzjoni ta' l-Awtorita` tax-Xandir hija wahda duplici u cioe':

1. Dak primarju bhala strument kostituzzjonali biex tassigura d-dritt fondamentali tal-liberta ta' l-espressjoni fi sfond ta'ekwita', imparzjalita, w ugwaljanza ta' opportunita'; u

2. Dak sekondarju izda xejn anqas importanti, li hi l-funzjoni organizzattiva mmirata lejn l-implimentazzjoni fil-prattika tal-politikasalutari tal-pluralizmu fix-xandir.

Illi jekk, allura, l-Awtorita` tax-Xandir, ma tosservax dawn il-paramentri, hija tkun qed tagixxi ultra vires il-poteri taghha.

Ghalkemm fl-ezercizzjuta' dik il-funzjoni l-Awtorita' tax-Xandir ma hija soggetta ghall-kontroll ta' l-ebda persuna jew awtorita' ohra, l-istess Qorti ghandha l-poter anke f'dawn li tivverifika jew l-ezercizzju tad-diskrezzjonji lilha konferita bil-Kostituzzjoni jew bil-Ligi, l-Awtorita' kienetx hadet konsiderazzjoni c-cirkostanzi kollha rilevanti u mehtiega biex tifforma l-gudizzju taghha biex tkun f'posizzjoni li sewwa tezercita d-diskrezzjoni lilha moghtija b'mod esklussiv.

Il-Prim' Awla tal-Qorti Civilighandha gurisdizzjoni fil-limitu fuq indikat sabiex tisthareg l-istess ordni tal-Awtorita' tax-Xandir kemm abbazi tal-principji ormai sanciti fil-gurisprudenza nostrali u entro l-limiti hemm indikatiu wkoll abbazi tal-artikolu 469A tal-Kap 12, u la darba dwar l-istess ilment attrici ma hemm l-ebdaostaklu ghalih sabiex.

L-Awtorita` tax-Xandir ghandha dover li tassigura li tigi mizmuma imparzjalita' xierqa dwar hwejjeg ta' kontroversja politika jew industrijali jew li jirriferexxu ghall-policy pubblika korrenti, u l-facilitajiet u l-hin tax-xandir huma mqassma b'mod xieraq bejn persunili jkunu ta' partiti politici differenti.

Dan pero' ma jfissirx li l-Awtorita` tax-Xandir tista' tipprojbixxi lil individwu milli jiehu sehem f' kull tip ta' xandir, anke fi programmi per ezempju ta' sports, spots kummercjali u reklami, u daqq ta' diski, li ma ghandhom l-ebda messagg jew accenn ta' politika, jew materji ta' kontroversja industrijali kwalunke.

L-Awtorita` tax-Xandir ghandha obbligu li tosserva l-principji tal-gustizzja naturali fil-funzjoni regolatrici taghha u danperess illi d-decizjoni ta' l-Awtorita' tapplika ghall-istazzjonijiet tax-xandir kollha u ghall-persuni kollha li fihom jahdmu.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni