Referenza: 857/2007/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
31/10/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
HAMMETT ANTHONY vs VELLA VINCENT
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
HLAS TA SERVIZZ
Fil-Qosor
Il-konvenut ghamel xoghol ta' mekkanik fuq il-boat ta' l-attur. Ix-xoghol sar u hareg invoice ta' Lm2,920.30c. Permezz ta' ittra ta' l-avukat tieghu, il-konvenut kiteb lill-attur fejn talbu hlas ta' Lm1,590, rapprezentanti bilanc minn somma akbar ta' flus li ghadha dovuta minnu ghall-prezz ta' gearbox u xoghol relatat.

Meta Anthony Hammet ircieva din l-ittra huwa nterpreta din l-ittra bhalasitwazzjoni li ghalih kienet tfisser illi meta originarjament kien gie pprezentat l-invoice ta' Lm2,920.30c, dan kien esagerat u li permezz ta' l-imsemmija ittra u ittra ufficjali l-konvenut Vella kixef idejh li fil-fatt il-kont kellu jkun ta' Lm1,590 u ghalhekk Anthony Hammet qed jitlob rifuzjonitad-differenza.

It-Tribunal ikkonkluda illi l-verita' kienet illi l-kont veru u attwali kienta' Lm2,920.30c.It-Tribunal huwa sodisfatt illi attwalment ma kienx kaz ta' arrikkiment indebitu daparti tal-konvenut izda kien kaz ta' zball genwin li ghalih il-konvenut skuza ruhu minnufih.Ghaldaqstant it-Tribunal cahad it-talba ta' l-attur bl-ispejjez kontra tieghu.

B'adezjoni mal-fehmatat-Tribunal, din il-Qorti tikkonkorda illi ma kien jezisti ebda kaz ta' arrikkiment indebitu da parti tal-konvenut. Hu, infatti, fl-espressjoni “minghajr kawza gusta” fit-termini ta' l-Artikolu 1028AKodici Civili li jrid jigi investigat il-fondament tal-principju. Din l-assenza ta' kawza gusta f'dan il-kaz ma gietx sodisfacentement ipprovata u, la dan huwa hekk, ma kien hemm ebda obbligu ta' restituzzjoni fil-konvenut appellat tas-somma pretiza mill-appellanti.

Ghal dawn il-motivi kollha din il-Qorti qed tichad l-appell u tikkonferma s-sentenza appellata, bl-ispejjez anke ta' din l-istanza kontra l-attur appellant.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni