Reference: 350/1973/2

Judgement Details


Date
15/01/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
VELLA SALVINA ET vs BEZZINA MARY ET
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
SENTENZA, KORREZZJONI TA` - SENTENZA, PROVVEDIMENT SABIEX JIGI ICCARAT L-MOD TAL-EZEKUZZJONI TA`
Summary
L-Art. 272 tal-Kap 12, li jiddisponi li fin-nuqqas ta' disposizzjoni espressa fil-ligi li tghid il-kontra, il-Qorti tista', matul l-esekuzzjoni tas-sentenza, fuq rikors tal-Marixxall jew tal-partijiet, jew ta' persuna interessata ohra, bla ma ddewwem l-esekuzzjoni, taghti dawk il-provvedimenti li jkunu mehtiega sabiex tqieghed fiz-zgur il-jeddijiet tal-partijiet.

Ghalhekk il-Qorti tista' ma tbiddel assolutament xejn mid-decide tas-sentenza izda ticcara biss kif kellha tigi ezegwita. Danhu differenti minn korrezzjoni tas-sentenza ai termini tal-Art. 825 (1) tal-Kap 12.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info