Reference: 23/2005/1

Judgement Details


Date
17/10/2008
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
CAMILLERI EMANUEL vs KUMMISSARJU TA' L-ARTIJIET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ESPROPRJAZZJONI; KUMPENS GUST
Summary
L-appellat ma accettax l-offerta lilu maghmula mill-appellanti ta' Lm1000 ghat-tehid ta' l-art fil-Gudja u invece, ikkontrappona ghaliha talba ta' Lm9,414.71,0 kif hekk stmata mill-perit tieghu. L-istess atti juru wkoll illi skond ir-relazzjoni tal-membri teknici dawn iddepartew minn dawn iz-zewg stimi u ghaddew biex stabbilew kumpens f'ammont ferm superjuri.

L-appellat jargomenta li:-
(1) t-talba tieghu b'dak l-ammont kienet bazata fuq klassifikazzjoni ta' art bhala agrikola;
(2)sew il-Kostituzzjoni, kif ukoll il-Konvenzjoni, jipprovdu ghal “kumpens xieraq”;

Din il-Qortiqed tichad l-ewwel aggravju lilha sottomess mid-Direttur appellanti. Tilqa', invece, it-tieni motiv ta' aggravju tieghu u f'dan is-sens tirreduci l-kumpens likwidat ghall-ammont ta' Lm9414.71,0. L-ispejjez ta' din l-istanza jibqghu sopportabbli fi kwoti indaqs bejn il-partijiet.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info